Naturskyddsföreningen - Karlstad
Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 

Landskapet i Karlstads kommun

 från ”Norrland” till skärgård!

 

Karlstads kommun har knappast fått sin form efter några naturöverväganden. Genom kommunens storlek och läge i Sverige blir vår natur ändå väldigt intressant. Några exempel är:

 

Tack vare att kommunen sträcker sig ganska långt norrut i Älvsbacka kommer vår kommun in i området med s.k. norrlandsterräng, upp till ca. 300 m över havet.

 

I de sydligaste delarna av kommunen övergår fastlandet, t.ex. vid Arnön och vid Segerstad, i Vänerskärgården.

 

Mellan Vänerskärgården och norrlandsterrängen har vi bl.a. jordbruksslätter, bergknallar med hällmarksskogar, stora isälvsavlagringar vid Sörmon, och vattendragen. Främst Klarälven med olika generationer av deltan, men även medelstora och mindre vattendrag, som Alstersälven och Glumman. De bergiga områdena i kommunens norra del kännetecknas också av stora sjöar och bergarten hyperit (som kanske numera bör kallas gabbro) – här blir floran extra rik, med många intressanta växtarter.

 

 

Speciellt intressant i vår kommun:

Geologi: Hyperitbergen, Klarälvens nedre lopp, gamla deltan och nuvarande delta

 

Djurvärld: De många grunda vänervikarna med goda fågellokaler, ”Storskogen” norrut, där det strövar lodjur och ibland vargar

 

Växtvärlden: Vänerstränder med olika intressanta våtmarksväxter, t.ex. de rödlistade arterna grönskära och bågsäv

 

Författare: Gunnar Björndahl

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/08/01