Naturskyddsföreningen - Karlstad
Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 

Trangärdsängarna

den västligaste delen av I2 – området

 

Det är ett böljande ängs- och beteslandskap som tar vid väster om Bockåsen om du kommer från I2-områdets inre delar. I2-området består i övrigt mestadels av skog, men Trangärdsängarna följs i väster av de bördig åkermarkerna i omgivningarna av Härtsöga.

 

Ängarna betas av både kor, får och hästar. Det finns också många vilda djur i området, bl.a. räv, orre, älg och (vattensalamander). Över ängarna ser man ofta rovfåglar, som söker föda till sina ungar under häckningssäsongen eller som sträcker förbi under hösten. Det är också gott om hackspettar på I2-området som helhet, men runt Trangärdsängarna finns stor lövträdsandel och även en hel del grövre träd som hackspettarna söker föda och bygger bo i.

 

Den rika variationen i landskapet gör att det finns gott om skydd och föda för djuren. Området djurliv påverkas också positivt av att det ligger i ett större sammanhängande område utan bebyggelseutveckling och genomfartstrafik. I kommunens översiktsplan klassas hela I2-området (inkl. Trangärd) som ”närströvsområde” och det används flitigt av Karlstadborna för joggingpass och promenader.

 

 

Hur kommer jag hit?

I2-området är stort och det är bra att ta med sig en karta om du inte är säker på att hitta. Här är en översiktskarta (pdf) över området.

Buss: 2 mot Skåre

Du kan gå av på hållplatsen ”Soldattorpet” som är första hållplats efter att bussen kommit fram till Skårebron. Därifrån är det cirka 800 meter till Trangärdsängarnas nordligaste del. Från Soldattorpet går du inåt skogen längs Gravaleden, gå till höger på Stamvägen och sedan första vänster. När du kommit till slutet av vägen som heter Barkvägen, följer du stigen till Tuggelitespåret som ligger 50 meter in i skogen. Bakom spåret börjar ängarna och en åkerväg går mot ängarnas centralare delar. 

 

Buss: 6 mot Våxnäs/Gruvlyckan

Även denna buss är tänkbar för den som vill ta sig till ängarna, men då är det minst 2 km till ängarnas sydände och vi rekommenderar att du har med dej en karta. Gå av på någon av hållplatserna i norra delen av Våxnäs industriområde.

 

Cykel

Det finns gott om tillfartsvägar som går över I2-området. Den beskrivna tillfartsvägen från Skåre, lämpar sig också bra för cykel. Att cykla över I2-området är något arbetsammare eftersom det är grusvägar, men rekommenderas p.g.a. det varierande skogslandskapet (se beskrivningen av I2-stigen).

 

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/07/31