target=_blank> Naturskyddsföreningen - Karlstad
Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 

 

Knappstadviken

 

Söder om Romstad och Bellevue ligger Knappstadviken. Det är en våtmark med fina vandringsleder runt sig och med fyra fågeltorn och ett gömsle, som gör att du lättare kan få se våtmarkens fåglar!

 

Runt våtmarken finns lövskog med framför allt björk och gråal. Leden går i söder och öster längs älvfåror. Det stora vatteninslaget fascinerar och bidrar till att området är så artrikt. I skogen finns gott om dödved, även sådan som är bäverfälld. Den döda veden är viktig för många småkryp och hackspettar mm. Området hyser flera starkt hotade skalbaggsarter och har också en stor artrikedom bland svampar. Våtmarken har nyligen restaurerats och återfått betande kor efter 40 års träda. Området har många våtmarksarter bland fåglarna, men också många sångare, trastar m.m. som tycker om de lummiga strandbrinkarna och lövstrandskogen.

 

Längs vandringsleden finns många rastplatser och dessutom två grillplatser, så det finns goda förutsättningar att ägna en halv dag i Knappstadviken med barnen ute i det gröna!

 

 

Hur kommer jag hit?

Cykel

Åk till södra spetsen av Romstad och cykla den nya cykelbanan mot Skoghall i cirka två kilometer. Där finns områdets västra entré med bland annat ett handikappanpassat fågeltorn. Du kan också cykla längs med älven från Romstad och ner till den östra entrén av våtmarken vid bostadsområdet Björkås.

 

Buss 900, 902 och 904 (Länstrafiken)

Från Knappstad (Digelsundet) hållplats går du S. längs cykelvägen, ungefär 500 meter till områdets västra entré.

 

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/08/01