Naturskyddsföreningen - Karlstad

Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 

Sörmon

 

Sörmon är Karlstads ”tallbevuxna sandöken”. Sanden kom dit under istiden då en älv med smältis mynnade ut på denna plats. Området har många ”mystiska”, öst-västligt sträckande ”sandvalkar”. De är ungefär ett par meter höga och kilometern långa och sandryggarna har genom tiderna varit kommunikationsvägar för befolkningen förr i tiden. Sörmon är ett naturreservat pga områdets intressanta geologi. Vid Sörmons grustag finns den sällsynta sandödlan och söder om E18 den ovanliga växten cypresslummer. Se mer om naturreservatet på Karlstad kommuns hemsida.

 

Sörmon-området lämpar sig bra för vandringar även i nutid, där finns en två mil lång vandringsled, Kilsleden och där finns Karlstads längsta motionsslingor. Om du behöver duscha eller bada går det bra på det angränsande Skutberget.

 

Sörmon är säreget och väldigt, så variationsrikedomen på stigar är stor och områdets storlek gör att man lätt känner sig avstressad där. I juninatten kan man ha tur och få höra nattskärra. Den låter som en symaskin och gör sommarnatten än mer magisk!

 

 

Hur kommer jag hit?

Buss: Sommartid går det buss till Skutberget och om du kan tänka dig att gå lite extra, kan linje 1 till Ikea, 6 till Bergvik och 5 till Henstad vara något för dig.

 

Cykel

Bästa sättet att cykla till Sörmon är via Hultsberg-Henstad och vidare i västnordvästlig riktning mot Önnerud. 1,5 km bortom Henstad ligger Önnerudsåsen, där kan du svänga väster in mot Sörmonsområdet och efter en bits cyklande längs ett ridspår kan du svänga höger och närma dig den iögonfallande ”Sörmonmasten”  (TV-mast). Andra vägar in till Sörmon är via Skutberget och upp längs ”gamla Bomstadsvägen” till E18. Där kan du korsa E18 och följa en stig inåt området. Du kan också lämna cykeln vid Skutberget och vandra därifrån. Att cykla upp på E18 vid Skutbergets avfart är inte att rekommendera, trots att vägen är rak och vägrenarna är breda! Den vägen är böljande inledningsvis och trafikeras av många stora lastbilar, vilket gör att risken för att bli påkörd är ganska stor.

 

PS: Vi rekommenderar att du har med dig en karta. Området är stort och risken att gå vilse är stor om du inte besökt området många gånger tidigare!

 

Författare: Lars-Ola Westerlund

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/07/31