Naturskyddsföreningen - Karlstad

Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 
Tyrterrängen

 

Allmänt

"Taigan börjar bakom Färjestads travbana" tyckte jag när jag just hade kommit till Karlstad. Det kanske är att ta i för mycket att säga att det finns ett sammanhängande skogsområde härifrån ända till östra Sibirien, men fullkomligt osant är det inte heller! Området sträcker sig från hästanläggningarna kring travbanan och åtminstone fram till "Djupdalsvägen" mellan Skåre och Stockfallet.

 

Viktiga naturtyper

Främst finns flera olika typer av barrskog, från hällmarkstallskog till fuktig granskog. I öster gränsar området till äldre kulturlandskap som håller på att växa igen, även om man har röjt en del ibland.

 

Speciella naturvärden

Främst är det fråga om de olika typerna av skog. Vidare måste man nämna Färjestadsbäcken i sin ravin, med diverse kullfallna träd. Vidare kan man framhålla den öppna marken nedanför skidbacken närmast Tyrstugan. Bland annat tistlar och kanadensiskt gullris gör att fjärilar trivs här på eftersommaren.

 

Intressanta arter

Arturvalet verkar inte alltför märkvärdigt, men ormbär kan nämnas. Det förefaller finnas en hel del svamp vid lämplig årstid. Bland fjärilarna vid nederdelen av skidbacken kan nämnas påfågelöga och vinbärsfuks. Vidare kan man träffa på de vanliga barrskogsfåglarna som svartmes och tofsmes.

 

Strövstigar, vandringsleder

Inom området finns en hel del motionsspår, bl.a. en elljusslinga och en naturstig som anlagts av OK Tyr. Naturstigen går bland annat över Färjestadbäcken och uppe på berget med utsikt mot Järpetans bebyggelse. Det långa skidspåret passerar vidare i en tunnel under "Djupdalsvägen", och man har på så sätt god tillgång till området längre norrut, kring golfbanan.

 

Hur kommer jag hit?

Med cykel kan man t.ex. ta cykelbanan utefter älven upp till Löfbergs Lila Arena och därefter korsa vägen och följa skylten "Tyrstugan". Vid stugan går det även att parkera bilen. Under högtrafik kan man ta stadsbuss linje 6 mot Färjestad, hållplats Stallplatsvägen.

 

Författare: Gunnar Björndahl

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/07/31