Naturskyddsföreningen - Karlstad

Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 

Gubbholmen

 

Denna ö bildades först i samband med att stenbron (Östra Bron) hade blivit färdig i början av 1800-talet. Fortfarande ändrar ön något utseende genom naturliga erosions- och ackumulationsprocesser. Länge rörde det sig t.o.m. om två öar, Gubbholmen och Käringholmen, och det har även funnits jordbruk på ön.


Det spännande nu för tiden är att Gubbholmen utgör ett grönområde inne bland stadsbebyggelse. Västra delen har karaktär av park, med klippta gräsmattor, men i de inre och östra delarna finns mer vildvuxen lövskog. På norra sidan bedrev Naturskyddsföreningen i Karlstad och Karlstads kommun i flera år ängsslåtter. Detta har upphört och ängen är flyttad till I2-skogen.

 

Fågelfaunan är rik, särskilt om man inbegriper Östra älvgrenen, som omflyter Gubbholmen. Vintertid är det gott om övervintrande gräsänder och fiskmåsar, och frampå vårkanten kompletteras måsförekomsten med skrattmås och gråtrut. Många lövskogsarter trivs i de mer vildvuxna partierna, och ibland observeras mindre hackspett. Med lite tur kan även en sparvuggla dyka upp.

 


 

 

 

Floran har inslag av gamla kulturväxter, som olika spirea-arter. Det här leder till goda möjligheter att se fjärilar.

 

Mest intressant är kanske att det finns möjligheter att observera fladdermöss. Lämpligast begagnar man sig då av en ultraljudsdetektor som kan omvandla fladdermössens ekolod-signaler till hörbara knäppanden. Säkrast att träffa på under sommarkvällarna är vattenfladdermus (Myotis daubentoni). I augusti och början av september träffar man förstås på de skymningsflygande fladdermössen tidigare än i juni.

 

Genom sin karaktär av centralt beläget grönområde utnyttjas Gubbholmen både för promenader, brännbollsspel, solbadande och picknickande för att ta några exempel.

 

Hur kommer man hit?
För att besöka Gubbholmen är det bäst att cykla eller ta buss 2 eller 4 till Hantverkargatan, dvs. Hagaborg. På hösten kan man då också ta en titt kring cembratallarna på kyrkogården. Har man tur dyker det upp smalnäbbad nötkråka! På sommaren måste man i stället kolla hur det står till med backsvalorna på stenbron!


Författare: Gunnar Björndahl

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/07/31