Naturskyddsföreningen - Karlstad

Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 

Mariebergsskogen med Mariebergs strandängar

 

I slutet av 1800-talet donerade Conrad Höök den mark som senare kom att bli Mariebergsskogen. Redan från början var det tänkt att det skulle bli en stadspark som stadsborna skulle kunna nyttja fritt. Den skulle rymma såväl gamla bevaransvärda kulturbyggnader som vacker natur. Invigningen av Friluftsmuseet i Mariebergsskogen skedde den 16 augusti 1925. Nu drygt 80 år senare kan Mariebergsskogen bland annat visa upp ett tiotal gamla kulturmiljöer, den över 300-åriga tallskogen samt ett strövområde kring betad strandäng.

 

Gammelskogen
I Gammelskogen, som är en mellan 300- och 400-årig tallskog, kan man ströva runt på stigar, vissa upplysta av elljus. Det är en plats för promenader men också en chans att beundra de jättelika tallarna med dess skrovliga bark. Man kan när man står under dessa stora träd ägna en tanke åt vad de sett under årens lopp. Vissa träd började gro som frön redan då Karlstad grundades. Om man tittar närmare marken kan man se växter som ekorrbär. I Gammelskogen ligger Naturum Värmland. Här finns en spännande utställning med värmländsk natur som bas. Kom och lyssna på den talande gäddan, lukta på myror och se naturfilm i hörsalen Ägget.

 

 

 

 

 

 

Strandängarna
Klarälvsdeltat är ett naturområde av riksintresse. Kring Mariebergs strandängar finns lövskogar, småsjöar och flodarmar som gjorts lättillgängligt genom spångade leder, fågeltorn och gömslen. Runt strandängen går en ca 3 km lång promenadstig. Från fågeltornet, som har rullstols/ barnvagnsramp, har du en fantastisk utsikt över strandängarna, fågellivet och Karlstad skyline. Mariebergs strandängar har årligen cirka 30.000 besökare.

 

På strandängarna betar nötkreatur och håller på så sätt strandängarna öppna. Fågellivet på strandängarna är rikt, över 180 arter har observerats i området! Bland de häckande arterna kan tofsvipa, rörhöna, vattenrall och gulärla nämnas.

 

I området kan man även se många tydliga spår efter dess geologiska utveckling. Här finns flera formationer som är typiska för ett delta såsom uttorkade älvfåror, levéer, en lagunsjö och en restsjö.

 

Även den växtintresserade kan med nöje vandra längs strandängarna. Längs stigen växer fuktängens typiska flora som exempelvis fackelblomster, frossört, knölsyska, videört, svärdslilja och kärrsilja.

 

Hur kommer jag hit?

Cykel

Från centrala Karlstad är det ett par kilometer till Mariebergsskogen. Cykla till exempel genom Viken och utmed Mariebergsviken.

 

Buss 12 mot Mariebergsskogen från Centrum.

 

Författare: Linda Ferm

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/07/31